Stomici z Ústí n.L.

Vítejte na stránkách ústeckého klubu stomiků

aneb vítejte u 100MIKŮ UL!

  To znamená, mezi lidmi, kteří by chtěli a zároveň i měli poskytnout podporu, radu a zázemí začínajícím stomikům, společnost, sounáležitost a vstřícnost již zkušeným „matadorům stomického pětiboje, desetiboje, dvacetiboje ..." a radost a příjemné pocity z času stráveného zajímavou činností mezi lidmi spřízněnými osudem, kteří se jednou možná stanou i přáteli.  

Sdružovat se a žít v jisté pospolitosti je vlastnost člověku dána již za dob pravěku a vychází jaksi z jeho přirozenosti. Tím spíše, jsou-li si někteří lidé určitým způsobem blízcí a podobní. V takových chvílích jsou naše přirozené instinkty přímo hnacím motorem veškerého dění.

  Nicméně, přestože jsou stomici přece jen o něco jinší než běžní lidé, nechtějí ani nikde vybočovat, ale ani živořit na okraji společnosti. A proto vnímáme klub jako možnost ukázat široké veřejnosti v našem okolí, že i stomik je pořád ještě člověkem a právoplatným členem společnosti a má společnosti co nabídnout. I proto je ústecký spolek stomiků členem celorepublikové organizace České Ilco.

  Pevně věříme, že se nám naše cíle a představy podaří splnit a vyplnit a budeme velmi rádi za připomínky a náměty k naší práci anebo činnostem klubu.

S přáním hezkého dne

                          Výbor spolku 100MICI UL