Navigace: 100MICI UL > Mohlo by Vás zajímat > Ocenění ministra zdravotnictví ČR pro předsedkyni Českého ILCO

Ocenění ministra zdravotnictví ČR pro předsedkyni Českého ILCO

Gratulujeme Ing. Marii Ředinové k udělení ocenění ministra zdravotnictví České republiky

Marie Ředinová, která byla v říjnu zvolena již po páté do čela Českého ILCO, získala Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob ze zdravotním postižením. Tuto cenu  získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. Ing Marie Ředinová takovou osobností bezesporu je. Cenu převzala 3. prosince 2019 ve Španělském sále pražského Hradu z rukou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha. Návrhy na udělení ocenění podaly tři osoby. Zdena Faltýnková, která spolupracuje s Marií v Pacientské radě, dále Hana Řezníčková která uvedla: „V roce 2002 moje sestra  onemocněla rakovinou střev a život jí zachránilo to, že jí byla vytvořena stomie, umělý vývod z tlustého střeva. Nové začátky s tímto zdravotním handicapem byly pro ni velmi těžké, neznala nikoho, kdo by byl podobně zdravotně postižen. Podporu, pomoc a rady našla až po nějaké době ve spolku stomiků FIT-ILCO v Praze. Už tenkrát se rozhodla, že pokud to její zdravotní stav dovolí, bude později sama stomikům pomáhat. V roce 2003 se vrátila do zaměstnání, od roku 2006 vedla 6 let  pražský spolek stomiků. Od roku 2010 je předsedkyní zastřešující organizace stomiků. V roce 2011 založila Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev v Praze.  Rozhodla se odtabuizovat téma života se stomii. Píše články do časopisů pro stomiky, pro odbornou i laickou veřejnost. Přednáší na konferencích pro odbornou veřejnost, vedla řadu projektů.  V posledním roce se věnuje projektu PLAVEME. Je iniciátorkou knihy s příběhy stomiků Ať žijí stomici. Spolupracuje se zahraničím, pod jejím vedením získalo České ILCO dvakrát mezinárodní ocenění. Absolvovala řadu školení pro dobrovolníky, aby mohla efektivně pomáhat druhým. Pomohla mnoha lidem překonat těžké začátky života se stomií.  Těžko popsat všechny její aktivity. Mnohonásobně vrací organizaci stomiků, která kdysi pomohla jí, to, co stále považuje za nejdůležitější a co jí tenkrát tolik pomohlo - víru, že se stomií lze žít celkem normální život i víru, že stomií život nekončí, ale začíná jeho nová etapa."

Za České ILCO nominaci zaslal místopředseda doc. RNDr Pavel Kreml, podpořili ji zástupci 18 spolků stomiků. Uvádí: „Marie Ředinová je zcela mimořádná osobnost, která organizaci povznesla na vysokou úroveň. Dělá vše proto, aby ukázala, že i se stomií (vývodem) se dá žít plnohodnotný život. Jejím cílem je zmenšit strach ze života s vývodem. Spolupracuje s řadou neziskových organizací, věnuje se propagaci prevence onemocnění“.

Sestra Hana dodává: „Práce pro stomiky, lidi se zdravotním postižením, se stala doslova jejím koníčkem, posláním, náplní a radostí. Moje sestra Marie je také maminkou třech dětí a trpělivou babičkou šesti vnoučat, kterým se věnuje, pokud jí to práce pro České ILCO dovolí“ .

Jak to vidí oceněná: „Velice si vážím této ceny. Veřejné ocenění je krásnou odměnou za dlouholetou obětavou práci. Na toto místo mě přivedlo onemocnění. Díky němu jsem poznala řadu skvělých lidí, nejen v ČR ale i v Evropě, přehodnotila jsem své priority. Naučila jsem se myslet pozitivně, přijímat, co život přinese. Jsem ráda, že mám dost sil pomáhat druhým, ale učím se i myslet na sebe, odpočívat, být s rodinou, která mi byla vždy velkou oporou. Jsem ráda, že v Českém ILCO je nyní  řada empatických  lidí, kteří jsou ochotni a schopni sdílet své zkušenosti, předávat informace, mluvit otevřeně o životě se stomi a upozorňují na nutnost prevence“.