Navigace: 100MICI UL > Mohlo by Vás zajímat > Stomická sestra roku 2018

Stomická sestra roku 2018

Ocenění sester

České ILC0 se rozhodlo vyzdvihnout a ocenit sestry, které se o stomiky starají nejlépe. Vybrali je sami stomici.

Náš průzkum probíhal od ledna do srpna 2018 na Facebooku a ve spolcích stomiků prostřednictvím dotazníků.

Kritéria pro výběr oceněných sester byla:
- Práci sestry chválí stomici (v průzkumu získaly nejvyšší počty hlasů)
- Dlouhodobá spolupráce s Českým ILCO nebo regionálním spolkem stomiků
- Publikační činnost

České ILCO chce vyzdvihnout a ocenit potřebnou a důležitou práci sestřiček pro nás
stomiky. Empatické a odborně vzdělané sestry jsou pro nás stomiky strážnými anděly. Pomáhají vyrovnat se s těžkou operací,

vyberou správné pomůcky, naučí s nimi pracovat. Pravidelně kontrolují stomii, poradí, uklidní. Ne všichni mají to štěstí, že se setkají s takovou sestřičkou.

Dlouho jsme přemýšleli o tom, jak jejich obětavou práci ocenit. S nápadem přišel Broňa Tučný a objevil keramiku ZARIA a paní Jarku Vokálovou, která vyrobila všech 10 cen. Nápad ocenit sestry se jí, moc líbil, nabídla, že pět andělů věnuje do soutěže zdarma. Děkujeme.

115 hodnotitelů do průzkumu poslalo  40 sestřiček. Nejlépe hodnocených 10 sester jsme ocenili.

Ceny byly předány na mezinárodní konferenci konané k 25 letům činnosti Českého ILCO jsme si připomněli význam Světových dnů stomiků dne 12.10.2018.

Nejvíce bodů získala OlgaTellerová - pracuje v soukromé stomaporadně v Brně, Krbečková Věra - pracuje v domácí péči v Prostějově, Novotná Jaroslava –  pracuje ve stomaporadně v nemocnici Příbram.Drlíková Kateřina, Zachová Veronika a Milada Karlovská jsou velmi obětavé a zkušené sestry navíc hodnotíme i její publikační činnost (knihy Stomie a Praktický průvodce stomika), Brabcová Hana, založila Spolek stomiků a Havlíčkově Brodě a podílí se na jeho vedení, Chylíková Renata, spolupracuje se spolkem ILCO Tábor, Otradovcová Iva vede stomaporadnu ve Vojenské nemocnici v Praze spolupracuje s Českým ILCO, obětavě pracovala na novele zákona upravujícího úhrady zdravotnických prostředků, Kubíková Naďa stomasestra z Ostravy.

Gratulujeme všem oceněným.       Marie Ředinová předsedkyně Českého ILCO